nyttig

Kvernaland Samfunnshus    #    Gml Aaslandsvei 7    #    4355 KVERNALAND    #    tlf 41 48 74 40    #    post@samfen.no    #    www.samfen.no

Nyttig info / Leiebetingelser

 

 

Betaling og henting/levering av nøkler

 

For å få utlevert nøkkel må du forhåndsbetale leie senest 14 dager før leiedato. (Kontonr 3290 56 90905) Kvittering må fremvises ved henting av nøkkel. Ved evt sen kansellering (14 dager før eller mindre) belastes et avbestillingsgebyr på 40% av leiesum. 

 

Nøkler hentes og leveres hos Hår Frisør i samme bygg (Tlf 51 48 68 00) Nøkler må leveres snarest mulig etter endt leie. Leieforholdet regnes ikke som avsluttet før nøkkel er innlevert.  For sen innlevering  kan medføre ekstrafakturering.

 

I speielle tilfeller/røde dager har vi en avtale om utveksling av nøkler hos Coop Express Øksnevad.

 

 

25 årsgrense

 

25 års aldersgrense på leie er satt for å unngå typiske "undomsfester" som vi dessverre har dårlige erfaringer med. Grensen innebærer at både leietaker og gjestene skal være over 25 år. Akseptabelt avvik er arrangementer hvor yngre er en naturlig del av gjestelisten som for eks dåp, konfirmasjon og idretts-/ skolearrangementer.

 

 

Klart for utvask, hva betyr det?

 

Det innbærer generelt at lokalene skal forlates i den stand og stilling de var da du ankom. Se til at bord og stoler er ryddet på plass,  gulvet er sopet og klart for maskinell vask. Dersom du låner kjøkkenet må det forlates i samme stand som det ble overtatt. Alt av materiell,  dekketøy og bestikk skal være på plass og grundig rengjort. Convection skap skal forlates rengjort, med åpen dør. Se utlevert sjekkliste for detaljer.

 

Husk også å sjekke at alle dører er låste og vinduer lukket når du forlater lokalet. Søppel skal ut i containere på baksiden som låses med utleienøkkelen. Husk også å sjekke/rydde uteområdet.

 

 Alle gjenstander (også mat + tilbehør - husk å sjekke kjøl/frys) som er medbragt skal være fjernet før utvask. Etterlatte gjenstander kan risikere å bli fjernet for leiers regning.


Dette må gjøres om kvelden/natten på leiedato. Lokalet vil være tilgjengelig fra kl 08 på leiedato

 

Vennligst rapporter evt skader til bookingansvarlig snarest så vi kan få ordnet dette før neste kunde kommer.

 

 

Evt erstatningsansvar

 

Leietaker har ansvar for sikkerhet, utstyr, lokaler og selve leieforholdet i hele leieperioden.  Brudd på avtale kan medføre tilleggsfaktura. Dette gjelder også avt tap av nøkkel samt manglende rydding/rengjøring. Tilstander som følge av vanlig bruk, normal slitasje og force majeure medfører ikke erstatningsansvar. Styret i Kverneland Samfunnshus behandler og avgjør alle saker.


Leietaker er ansavarlig for alle juridiske forhold som oppstår under leieforholdet, og må forsikre seg om at all aktivitet på arangementer ikke er lovstridig. 

 

Vi anbefaler alle leietakere om å ha en minimumsplan for sikkerhet.

 

    

Smått & stort

 

Det finnes dekketøy til ca 150 pers i hovedkjøkkenet. Leietaker må selv medbringe filler og tørkehåndklær ved lån av kjøkken.

 

Du må selv sørge for lydanlegg, mat, pynt, duker, vakthold, servering . Det finnes en enkel talemikrofon løsning med telesløyfe samt lerret på stedet.  Vi har også et lydanlegg for musikk/tale som kan leies for kr  1 000.- Kontakt utleieansvarlig for info.

 

 Leietakere kan benytte flagget men er selv ansvarlig for bruk/regler.

 

Dersom lokalet ikke er utleid dagen før din leiedato er det mulig å komme inn for å klargjøre. Dette må i så fall avklares med bookingansvarlig.

 

 

 

 

 

KORT SAGT!

Leieprosessen på 1-2-3