styre

Styre

 Marius Sviland Nordland (Leder)

 Gunnar Kluge (NK/Kasserer)

RAndi Kluge Vatne (Sekretær)

Svein Ove Netland (Styremedlem)

Roy Danny Dysjeland (Styremedlem)

Willy Kristoffersen (Varamedlem) 

 

 

Følgende lag og organisasjoner sine A-andeler Samfunnshuset A/L Kvernaland

 

Frøyland Ungdomslag 644 andeler gir 5 representanter.

 

Kverneland Røde Kors hjelpekors 231 andeler gir 5 representanter.

 

Frøy 4 H 102 andeler gir 5 representanter.

 

Frøyland Idrettslag 101 andeler gir 5 representanter.

 

Frøyland Skulekorps 101 andeler gir 5 representanter.

 

Pensjonisten/NKS 101/92 193 andeler gir 5 representanter.

 

Fellesforbundet Jæren avd. 91 100 andeler gir 4 representanter.

 

Time Bondekvinnelag 89 andeler gir 4 representanter.

 

Time Bygdeungdomslag 51 andeler gir 3 representanter.

 

Time Bondelag 50 andeler gir 2 representanter.

 

Kverneland 1. NSF. 25 andeler gir 1 representanter.

 

Frøyland Skulekor 25 andeler gir 1 representanter.

 

Ambulansens Venner 15 andeler gir 1 representanter.

 

Kverneland Bridgeklubb 10 andeler gir 1 representanter.

 

Kvinne og Familieforbund,Kv.land 9 andeler gir 1 representanter.

 

Kverneland Rockeklubb (Venom) 5 andeler gir 1 representanter.

 

Kalberg Skogen Vellag (Skogly ) 5 andeler gir 1 representanter.

 

Frøysang Blandakor 5 andeler gir 1 representanter.

 

  Frøyland-Orstad Kyrkjelyd 5 andeler gir 1 representanter.

 

Orstad / Øksnevad Vel. 2 andeler gir 1 representanter.

 

 

 

 

 

    

Kvernaland Samfunnshus    #    Gml Aaslandsvei 7    #    4355 KVERNALAND    #    tlf 41 48 74 40    #    booking@samfen.no    #    www.samfen.no